Kapitola druhá:

ReštartKoronavírus nastavil človeku zrkadlo,
aby videl, že problém nemá planéta,
ale on sám.


Koronavírus dal človeku šancu pochopiť,
že zomrie, nech žije akokoľvek,
no dôležité je PREČO žije.


Koronavírus dal človeku šancu žiť slobodne,
pre to, kvôli čomu sa narodil.


Koronavírus dal človeku šancu pochopiť,
že zmyslom jeho života je...
(R)evolúcia lásky,
vďaka ktorej našiel a naplnil svoje poslanie.


Žiť, pomáhať a tvoriť hodnoty
nie (len) pre peniaze, ale (hlavne) pre lásku.(R)evolúcia lásky,
ktorou inšpiroval a spojil dostatok podobných odvážlivcov.


Výnimočných ľudí, ktorí sa živili prácou zo svojho srdca,
pretože nemali na prvom mieste moc a peniaze, ale lásku a pravdu.
(R)evolúcia lásky,
vďaka ktorej spolu tvorili skutočné hodnoty
a stali sa sebestačným protipólom zaostalej konzumnej spoločnosti.


Čím vytvorili harmóniu medzi
mocou a peniazmi a láskou a skutočným šťastím.
Slovenské príslovie

„Láska lásku budí.“


Milan Rastislav Štefánik

„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú,
ten jej nie je hodný.“


Mahátma Gándhí

„Láska je jedna strana mince.
Druhou je pravda.“


Victor Hugo

"Dať všetko do rovnováhy je dobré,
no dať všetko do harmónie je lepšie."


Lev Nikolajevič Tolstoj

„Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života.“


Tibetské príslovie

„Skutočná láska začína tam, kde končí láska sebecká.“


Benjamin Franklin

„Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo,
ktoré nám patrí podľa Božích zákonov a prírody.“


Carl Gustav Jung

„Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc;
a kde prevláda moc, tam chýba láska.
Jedno je tieňom druhého.“


Bob Marley

„Lepšie zomrieť v boji za slobodu,
ako byť väzňom do konca svojho života.“(R)evolúcia lásky začala v srdci Európy tým,
že sa opäť spojili dva utláčané staroslovanské národy,
aby spolu vytvorili...


alebo

Chceš vedieť,
ako sa človek uväznil v Matrixe tým,
že dopustil vyhubenie nielen všetkých živých tvorov na Zemi,
ale aj samého seba?„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery,
ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia.
Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“

Albert Einstein