je jedinou cestou ako to predýchame a budeme skutočne šťastní.

dýchať, milovať, myslieť a žiť inak

Pretože z bludného kruhu ilúzie šťastia vystúpime...

iba ak spoznáme skutočnú cenu, hodnotu a zmysel života.

AKO?

odhodlane a vytrvalo

Silou mysle, láskyplným prostredím a okruhom ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú na ceste k (r)evolúcii lásky, nás nezastaví nič, nikdy a nikto, pretože...

Nádej je jediná silnejšia vec ako strach.

spoločne a vášnivo

Využijeme svoje vrodené dary aby sme všetci "pracovali" len v oblastiach, ktoré nás duševne napĺňajú, čím vytvoríme príťažlivé prostredie, kde dlhodobo prekvitá skutočné šťastie, rast a inovácie.

Len tak môžeme pozitívne pôsobiť na svet okolo nás a inšpirovať ho, aby sme postupne všetci cítili spoločnou rečou.

disciplinovane a systematicky

Vlastnými unikátnymi produktami, službami a projektami budeme sebestačne šíriť (r)evolúciu lásky a staneme sa silným a nezávislým protipólom aktuálne vládnucim spoločnostiam.

...prázdne kecy?

Nižšie nájdeš len jeden z mnohých nástrojov/produktov z "evoL" dielne, ktorými sa nám podarí šíriť lásku postupne do celého sveta a zároveň vďaka tomu sebestačne zarábať doslova miliardy eur.

Hľadať