je jedinou cestou ako to predýchame a budeme skutočne šťastní.

dýchať, milovať, myslieť a žiť inak

Pretože z bludného kruhu ilúzie šťastia vystúpime...

iba ak spoznáme skutočnú cenu, hodnotu a zmysel života.

Hľadať